Fémes medvelepke

  • Zöldesfekete elülső szárnyain sárgásfehér foltok vannak, melyek néha igen aprók.

  • Hernyó: Színe fekete, szőrpamacsai szürkék és feketék. Hátán és oldalán szakadozott sárgés sáv fut végig. Tápnövénye a fekete nadálytő, a lórom és más növénye. 

  • Eltejedés: Európaszerte megtalálható, keletre a mérsékelt övi Ázsiáig megtalálható. 

  • Latin neve: Callimorpha dominula

  • Fesztávolság: 4,5-5,5 cm