Ormányos karcsúbagoly

lepke.jpg
  • Ajaktapogatói hosszan a fej elé nyúlnak, erre a sajátságra utal a lepke neve. Az elülső szárnyak barnák, jellegzetesen csúcsosak. A nagy, kerek hátsó szárnyak szürkésbarnák. A két ivar megjelenése azonos.

  • Hernyó: A hosszú, karcsú lárva zöld, sárga gyűrűkkel. Hátán és oldalán világos vonalak futnak. A tápnövénye a csalán (Urtica dioica).

  • Elterjedés: Európa- és Ázsia-szerte megtalálható, ahol tápnövénye él.

  • Latin neve: Hypena proboscidalis

  • Fesztávolság: 4-4,5 cm