Erdei szemeslepke

  • A két ivar ennél a pettyes lepkefajnál nagyon hasonló. A nőstények elülső szárnya valamivel kerekdedebb. A szárnyfelszín szemfoltjai fejlettebbek, mint a fonákéi. A szárnyfoltok színe a krémfehértől a sötét narancssárgáig változhat. Az erdei szemeslepke szívesen látogatja a szeder virágait. Általában száraz, gyér füves területeken fordul elő.

  • Hernyó: Sárgászöld, a hátán sötétzöld, oldalán pedig sötét és világos csíkok futnak végig. Tápnövényei a tarackbúza és más fűfélék.

  • Elterjedés: Európa-szerte elterjedt, egészen Közép-Ázsiáig megtalálható.

  • Latin neve: Pararge aegeria

  • Fesztávolság: 5-7 cm

  • Védettsége: Hazánkban nem védett faj.