Cigánycsuk

  • Nyílt puszták sötét fejű madarai. a bokork tetejéről zuhannak le, hogy a talajon vagy a levegőben elkapják a kiszemelt rovarokat.

  • Fészek: A talajra vagy közelébe a növények közé rjtett csésze.

  • Elterjedés: Európa nagy része, Közel-Kelet, Afrika. Télen délre költözhetnek. Hazánkban gyakori fészkelők.

  • Latin neve: Saxicola torquata

  • Hosszúság: 13 cm

  • Védettsége: Hazánkban védett.

  • Eszmei értéke: 10.000 Ft